TRABZON DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
   Derneğimizin Genel Kurulu; 16.03.2018 Cuma günü saat 18:30"da Cumhuriyet Mah. Özüdoğru sok. No:7 Ortahisar/TRABZON adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 24.03.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama.
2.Divan kurulunun oluşturulması.
3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması.
4.Eski yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması.
5.Denetleme Kurulu raporunun okunması.
6.Eski yönetimin ibrası.
7.Konuşmalar (İstek ve temenniler)
8.Yeni yönetim kurulu için seçim yapılması.
9. Kapanış.