Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe  üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'ye yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

   Üye olmadan önce, 3 aylık faaliyet programımızda yer alan ve başlangıç aşamasındaki kişiler için uygun olan günübirlik doğa yürüyüşü (hiking) etkinliklerine en az üç kez katılmanızı öneriyoruz. Böylece hem kendi beklentilerinizi ve beden performansınızı sınamanız, hem kulüp kültürü ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmanız, hem de kulüp yöneticileri ve deneyimli sporcularının sizleri gözlemleyip, öneri ve tavsiyelerde bulunmalarına fırsat tanımanız mümkün olacaktır. Dağcılık sporunu ve kulüp tüzüğünü kendinize uygun bulduğunuzda ise artık aşağıdaki koşulları yerine getirerek üyelik başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.
Üyelik Koşulları:
1. Kulüp etkinliklerine katılmak ve görevlendirmelerde sorumluluk almak,
2. Kulüp üyeliğine uygun yapıcı ve disiplinli davranışlara sahip olmak, beklentilerden çok kulübe katkıda bulunabilmek,
3. Dernek tüzüğünü okumuş ve kabul etmiş olmak,
4. Hiking ve trekking faaliyetleri dışındaki dağcılık etkinliklerine katılmak için temel dağcılık eğitimi almak gerektiğini baştan kabul etmek,

    Yönetim Kurulu başvuruları, görüşmeleri de göz önünde bulundurarak, değerlendirir ve sonucu en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak aday üyeye bildirir.
 İstenen Belgeler:
* Üye Giriş Forumu
* Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. numaralı)
* Sağlık İzin Belgesi 
* 5 adet vesikalık fotoğraf
* Giriş ücreti 50 TL (bir kereye mahsus)
*Aylık aidat 10 TL (Yıllık 120 TL)
* Aidat ödemeleri; nakit ya da banka havalesi ile aylık periyotlarda yapılır.


Not: 18 yaşını doldurmamış kişilerin ‘"Veli İzin Belgesi"ni"" imzalatmak için aileleriyle birlikte müracaat yapmaları zorunludur.

 TRADOST eski üyesi olan başvuru sahipleri;
* Üyeliği aidat borcu nedeni ile sona erdirilmiş eski üyelerin öncelikle eski aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Üyeliğini eski numarası ile ve eski üye statüsünde sürdürmek isteyenlerin, eski borçlarını ve yeniden üye kabul edildikleri tarihe kadar olan dönemin aidatlarını cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
* Yeni üye statüsünde devam etmek isteyen eski üyelerin ise üyeliklerinin sona erdirildiği dönem itibariyle birikmiş aidat borçlarını, cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
* İstifa ederek üyelikten ayrılmış üyeler, yeni üye statüsünden yararlanabilirler ve durumları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
* İstifa ve aidat borcu dışında nedenlerle TRADOST Üyeliğinden ayrılmış eski üyelerin durumu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
*Belgeler teslim alındığında, toplu halde Yönetim Kurulu kararı alınır ve kart basımı siparişi verilir.
*Üyeliğe giriş işlemlerinin yürütülmesi ve takibi Dernek Sekreteri'nin görevidir.

TRADOST Yönetim Kurulu