VERÇENİK DAĞI - RİZE
YÜKSEK İRTİFA TIRMANIŞI
Toplam 32 Fotoğraf